Grundläggande utbildning för poliser inför utlandstjänstgöring. Det är en två veckor lång högintensiv generell utbildning för att förbereda poliser på uppdrag i fredsbevarande arbete, eller fredsfrämjande arbete kanske man kan säga. Kursen är helt på engelska då både lärare och kursdeltagare kommer från olika delar av världen. Kursens syfte beskrivs såhär:

The aim of the course is to prepare the participants for a Peacekeeping Operation so they can work effectively with the outlined objectives of the United Nations Security Council Resolutions mandate in a Peacekeeping Operation (www.polisen.se). 

Det var två extremt intensiva veckor där vi behandlade ämnen såsom mänskliga rättigheter, UN core values, code of conduct, the man- box, FN och EUs organisationer, mandat, resolutioner, barnsoldater, community based policing, democracy policing, kulturer, rättsystem, fördomar. Och så mycket mer. Allt matades in i vår kunskapsbank och hanterades tillsammans utifrån olika angreppsvinklar och perspektiv. Det gjordes bland annat via seminarier, workshops, rollspel, grupparbeten, enskilda arbeten, muntliga och skriftliga redovisningar och prov. Det är den mest krävande utbildningen jag gått i Polismyndighetens regi. Kanske främst utifrån den egna pressen jag satte på mig själv att vilja ta till mig allt men också för att det var så otroligt viktigt för mig på min drömresa. Det var samtidigt den med råge absolut bästa och mest lärorika utbildningen jag gått. Jag förstod i än större grad efter kursen hur viktigt det är i min yrkesroll att ha kunskap om samhällsfrågor och inblick i omvärldsfrågor. Även betydelsen att reflektera kring sina egna tankar kring till exempel värderingar, normer och kulturella föreställningar. Vad är egentligen mänskliga rättigheter? Hur påverkas vi kvinnor av att olika samhällsstrukturer definieras utifrån en mans- norm? Hur påverkar min kulturella kontext fördomar och värderingar i mötet med andra människor som befinner sig i en kontext med helt andra förutsättningar? 

Fullmatade med kunskap, missionsberättelser, glädje, nya vänner och framtida missionskollegor åkte jag hem. Sen började ytterligare en lång väntan. 

När jag såhär i efterhand tänker tillbaka till denna tid under min drömresa förstår jag att det är början på en resa att ställas inför sina egna värderingar vad gäller det mesta i livet. Många som vill blir poliser säger att man vill jobba med människor. Jag tror att för att kunna jobba med människor behöver man även jobba med sig själv. 

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site. | Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind so eingestellt, dass alle Cookies zugelassen werden, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Bitte klicken Sie auf "Cookies akzeptieren", um die Website weiterhin zu verwenden.

Your cart

×