Särskilt utsatt område

SÄRSKILT UTSATT OMRÅDE

Sedan omorganisationen av Polismyndigheten, 2015, har begreppen utsatt område i allmänhet och särskilt utsatt område i synnerhet, blivit mycket omdebatterade. Både internt inom Polismyndigheten och externt, inte minst politiskt.

I Uppsala, där jag är verksam, har vi ett särskilt utsatt område, Gottsunda/Valsätra. 

Vad betyder begreppet särskilt utsatt område? Hur ser lägesbilden ut i Gottsunda/Valsätra? Gör polisen något i Gottsunda/Valsätra och i så fall vad? Eller är Gottsunda/Valsätra, som vissa påstår: ”en no go zon” där gängen tagit över hela området och ingen vågar eller kan verka eller bedriva verksamhet. 

Jag tänkte ge min syn på det högaktuella temat.

Definitionen; Särskilt utsatt område

Jag tänkte börja med att reda ut vad Polismyndigheten menar med särskilt utsatt område. 

Utsatt område/Särskilt utsatt område är ett begrepp som polismyndigheten använder för att beskriva stadsdelar med, över tid, låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället.

Områdena delas upp i riskområden, utsatta områden, och särskilt utsatta områden. Skillnaden mellan utsatt område och särskilt utsatt område ligger i att särskilt utsatta områden präglas av: att polisen har svårt eller nästan omöjligt att fullfölja sina uppdrag, där det finns parallella samhällsstrukturer, där invånarna är obenägna att delta i rättsprocessen, där övergrepp i rättssak är vanliga, förekomst av systematiska hot mot vittnen och målsäganden, förekomst av våldsbejakande religiös extremism, där personer reser för att delta i strid i konfliktområden och fundamentalister begränsar människors friheter såsom religionsfrihet. Förekomst av etnisk segregation med hög koncentration av kriminella.

 

Gottsunda, särskilt utsatt område.

2 år efter Polismyndighetens omorganisation blev Gottsunda/Valsätra klassat som ett särskilt utsatt område. Året var 2017.

Området präglades av bilbränder, stenkastning mot blåljusmyndigheter och mot lokala bussbolag. Ett sedan tidigare så starkt och homogent lokalt gäng, sprack samma år som en välfylld vattenmelon och Gottsunda/Valsätra bevittnade födseln av två olika fraktioner som helt öppet började bekämpa varandra genom attacker och skjutningar.

Samtidigt var tillgången på vapen och narkotika att anse som mycket god. Detta främjade givetvis att våldsspiralen avseende det grova riktade våldet tilltog i Gottsunda/Valsätra. Allians skapades mellan en av fraktionerna i Gottsunda/Valsätra med en klan i en annan stadsdel och antalet skjutningar mellan gängen började sakta att eskalera. Våldet var och är i skrivande stund riktat mot gängmedlemmarna inbördes men oaktat detta sprider detta en tydlig känsla av otrygghet hos allmänheten som bor, jobbar och vistas i Gottsunda/Valsätra.

 

Vad gör polisen?

Det finns många åsikter om Uppsalapolisens arbete mot kriminella gäng i allmänhet och mot arbete mot kriminella gäng i stadsdelen Gottsunda/Valsätra i synnerhet.

Vissa påstår att Gottsunda/Valsätra är en sk. ”no go zon” dit polisen inte vågar åka till. Andra påstår att polisen övergivit Gottsunda/Valsätraborna och vill inte ingripa. En annan grupp påstår att polisen bjuder grovt kriminella på korv och hoppar käpphäst med dem.

Min strategi för det operativa arbetet i Gottsunda/Valsätra är enkel. Polisen ska tillämpa följande grundprinciper. Vi ska differentiera och göra skillnad på grovt kriminella gängmedlemmar som utövar negativ påverkan och vanliga människor som lever, arbetar och visas i Gottsunda/Valsätra. Vi ska kommunicera med bägge grupperna. Vi ska kommunicera med alla, det ingår i vårt uppdrag, trots att vissa förfasas över det. Den tredje principen baseras på underlättande för medborgarna i Gottsunda/Valsätra och försvårande för de som begår brott. Den sista principen baseras på kunskap/underrättelse. Vi inom polismyndigheten måste ha en tydlig lägesbild och veta vilka individer som ingår i gänggrupperingarna. 

Medborgardialog 2019, Gottsunda centrum. Samverkanstrissen;  polis, bostadsbolag och Uppsala kommun.
Kommunikationen har resulterat i att vi haft flera medborgardialoger, tillsammans med våra främsta samverkanspart, Uppsalakommun. Där har vi lyssnat in vad Gottsunda/Valsätraborna önskar och försökt verkställa deras krav.

 

Som ett konkret exempel på det kan nämnas medborgarlöftet, där det finns krav från medborgarna att Gottsunda/Valsätra skulle få egna kameror, egna områdespoliser, ökad polisiär närvaro och eget poliskontor.

 2019 sattes ett stort antal kameror upp tack vare utmärkt samverkan med Nationella operativa avdelningen, Bostadsbolag och Uppsala kommun. Samma år driftsattes en grupp med områdespoliser. Antal polisiära uppdrag (sk Prio 1-3 uppdrag) ökade 2019 från 2534 (2018) till 2728. Även antalet frihetsberövade har ökat i stadsdelen. Från 96 (2018) till 97, 2019. Däremot har ett poliskontor inte kunnat öppnas pga att jag som arbetsgivare måste kunna garantera säkerhet för mina anställda och för de som besöker kontoret. Därför måste jag hitta en robust lokal som ska kunna tåla yttre angrepp med de vapensystem och sprängmedel som används idag av gänggrupperingar i Uppsala. När en sådan lokal finns då öppnas poliskontoret.

Kunskapsinhämtningen och underrättelseanalysen har konkret resulterat att vi identifierat ca 70 aktiva gängmedlemmar i Gottsunda/Valsätra. De lever och vistas i det aktuella området bland de ca 16 000 medborgarna som är skrivna i stadsdelen. De är föremål för spaning, ingripanden, kontroller och lagföring. Målet är inkapacitering eller avhopp. 

I o m att vi vet vilka gängmedlemmarna är kan vi göra en noggrann differentiering i Gottsunda/Valsätra så vi skiljer på vanliga människor och aktiva, grovt kriminella individer.   

Visst deltar våra poliser i olika idrotts och kulturevenemang där vi deltar i t.ex. hästhoppning med käpphästar. Men det gör vi med barn och unga Gottsunda/Valsätrabor. Detta har väck mycket starka känslor i vissa kretsar och många har kallat oss för ”kärringar och fegisar” som inte vågar konfrontera grovt kriminella.

Detta ingår också i vår strategi. Att närma oss medborgarna och att interagera med ca 15 930 medborgare. Resterande 70 kontrolleras, visteras, omhändertas och grips så fort tillfälle uppstår. Vi tar narkotika och vapen i beslag så fort vi kan.

Strategin ser ut på följande sätt, ingripa med fasthet som en enad ”pansarnäve” när tillfället kräver det. Samtidigt som en brottsförebyggande del måste arbeta med de som är mottagliga för detta. Vi har arbetat så, vi arbetar så och vi kommer att fortsätta att arbeta så oaktat att man på vissa håll tycker att vi daltar med kriminella. Om vi kan förmå den stora massan att vara på vår sida så kommer den stora massan i slutänden att sluta vara rädd för dessa 70 stycken och då kommer vi att få både vital information och utpekanden så att vi kan lagföra ännu flera grovt kriminella gängmedlemmar.

Vi kommer inte heller att sluta vara offensiva för att lättare kunna lagföra och gripa grovt kriminella trots att vissa känner obehag och kränkning över detta.

Vi kommer aldrig att svika de som bor i det, i skrivande stund, särskilt utsatta området Gottsunda/Valsätra. Tillsammans med Uppsala kommun kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli lätt att bo och att det ska vara svårt att vara kriminell i Gottsunda/Valsätra.

Jale Poljarevius

Lokalpolisområdeschef

Uppsala/Knivsta 

9 comments

 • iwjuliwodo
  500mg Capsules[/url] Amoxicillin Online jec.iefu.unitedbluelight.com.noh.uz http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
 • awirehiwnso

  ] Amoxicillin hfm.extq.unitedbluelight.com.ixn.jl http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

 • omorali

  ] Amoxicillin iyk.tsau.unitedbluelight.com.wzx.zi http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

 • ivguifevin

  ] Amoxicillin sxp.noyp.unitedbluelight.com.zey.kk http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

 • ozumeve
  500 Mg[/url] Amoxicillin No Prescription fqk.wuup.unitedbluelight.com.vsi.rg http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Leave a comment

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site. | Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind so eingestellt, dass alle Cookies zugelassen werden, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Bitte klicken Sie auf "Cookies akzeptieren", um die Website weiterhin zu verwenden.

Your cart

×