Text: Polisintendent Jale Poljarevius
Bild: @blåljusbilder


Under 2019 har vi sett två ytterst obehagliga trender inom brottsbekämpningen i
Uppsala och på många andra platser i Sverige.

Dels att det grova, dödliga våldet med skjutvapen inom gäng och klangrupperingarna
ökat och nått rekordnivåer. Antal skjutningar och sprängningar har nått nivåer som gör
att man kan börja tala om att Sverige befinner sig i ett läge som börjar likna ett
lågintensivt krigsläge.

Samtidigt kan man konstatera att det ovan nämnda våldet förflyttar sig stadigt allt lägre
ner i åldrarna. Vi har sett flera fall där individer som är 15 år faller offer för gängens
kulor.

Hur har det blivit så här undrar många?
Jag har ingen teoretisk förklaring som baserar sig på vetenskapliga undersökningar eller politiska ideologier. Jag ska göra ett försök att beskriva några av de mekanismer som jag anser var direkt avgörande för det utfall som vi sett år efter år och som nått nya rekordnivåer 2019.

Penningjakten
Den i särklass viktigaste drivmekanismen hos kriminella profitörer är jakten på pengar. Om pengarna kommer från narkotika, prostitution, bedrägerier, mord, stölder, svartsprit, utpressning, människohandel eller cigaretter är helt ointressant. Bara pengarna kommer in.

Utåt låtsas de att de har någon slags heder och att de lever i brödraskap och gemenskap.I själva verket dödar de varandra p.g.a att de lurar och bedrar varandra. Många gånger handlar det om oreglerade skulder, om bedrägerier och förskingringar som de begått sinsemellan. Men det kan även handla om kränkningar, förolämpningar och makthunger.

Myndigheternas aktivitet
Ibland ställer myndigheter till det för de som ingår i kriminella närverk, gäng och klaner genom att beslagta narkotikapartier, kontanter, dyrbara statusprylar mm. På så sätt skapas nya skulder som måste regleras. Om de inte reglerats uppstår konflikter.

Att ett narkotikaparti blivit beslagtaget av polisen är ingen ursäkt för utebliven
redovisning av pengar. Detta är helt ointressant för de olika nivåer som ska ha sin del av ”vinsten”.

Att man inte pratar i förundersökningen betyder inte att detta kan kvittas mot den
uppkomna skulden. Att inte prata med polis ingår i gängens grundregelverk. Detta är lika självklart som det är självklart för en laglydig medborgare att man inte bryter mot lagen. Detta ger inga ”pluspoäng” utan detta är en självklarhet.


Heder alt. hämnd
Att kriminella förolämpar varandra och kräver sedan hämnd för de oförrätter som de
själva skapat är en annan mekanism som skördat offer. Gängmedlemmar har ett
språkbruk mot sin omgivning som går ut på att man grovt förolämpar i stort sätt alla.

Detta vittnar t o m vissa åklagare under rättegångar. Vanliga människor som inte ingår i gäng eller klangrupperingar vidtar ytterst sällan åtgärder som slutar med någon form av konsekvens mot detta beteende.

Däremot om gäng och klanmedlemmar utsätts själva för samma kränkande behandling är man oerhört snabb på att utkräva hämnd alt hederskorrigering för det som de utsatts för. 

Denna mekanism är en stark faktor som också bidrar till att antalet skjutningar och
sprängningar ökat under 2019.

Allt som gängmedlemmar uppfattar som en kränkning kan komma att vedergällas. Detta kan t o m gälla olika åtgärder som olika myndigheter genomför. Det kan gälla
visitationer, husrannsakningar återtagande av pengar i samband med skulder eller i
samband med ekonomiska brott.

I Uppsala får poliser ibland höra efter ett ingripande att det kommer att brinna bilar. P g a att gängmedlemmarna påstår känner sig kränkta.

En befogad fråga är snarare om dessa uttalanden och åtgärder vidtas från gängens sida snarare i två syften. 1, i ren hämnd för de beslag eller tvångsmedel som genomförts och 2, i syfte att skrämma och pacificera poliser, myndigheter och medborgare så att man kan fortsätta med sina kriminella aktiviteter utan att konsekvensutsättning äger rum.

Barn och unga som utnyttjas av kriminella nätverk och klanfamiljer.
De ökade myndighetsaktiviteterna mot kriminella gäng/klaner i allmänhet och polisens aktivitet i synnerhet har lett till att kriminella gäng värvar nya medlemmar och klaner fostrar nya släktmedlemmar in i det kriminella livet.

Detta görs på kort sikt för att kompensera reseursbortfallet som äger rum p.g.a dödsfall, inkapacitering och avhopp.

På lång sikt görs detta för att överleva och säkra sin fortsatta verksamhet.
Detta görs även för att man ska optimera effektiviteten när det gäller straffimmunitet.

Man lockar och lär de som ska rekryteras med att den generösa svenska lagstiftningen avseende unga lagöverträdare har tydliga brister som man använder till sin egen fördel.

Brösta en 4:a för att bli en 100
Det finns ett uttryck bland unga gängmedlemmar som de fått lära sig av profitörerna och ledarna inom gäng och klanvärlden, som låter så här:
”Brösta en 4 för att bli en 100 gubbe”

Detta betyder på gatuspråk att vissa yngre individer är beredda att mörda för att
avancera i gänghierarkin eftersom ett mord enligt nuvarande svensk lagstiftning ger
fyra års sluten ungdomsvård. Därefter blir mördaren 100% gängmedlem. Enligt
profitörerna lovas dessa killar medlemskap i gäng, brödraskap, gemenskap, pengar, status, kvinnor, bilar, guld och gröna skogar.

Vad de inte får höra och vad de inte får berättat för sig är att deras handlingar kan få oanade konsekvenser. Att de själva kan bli inlåsta verkar de vara beredda på. Men tänker de på att detta kan bli en ”spärr” för ett i framtiden normalt liv. Vad händer med deras studier, deras förberedelser för nästa del i livet innan de ”äntrar” vuxenlivet. D.v.s. studier, ett första jobb, anskaffning av körkort eller en första bostad. Bildande av familj.

Men det som de definitivt inte kalkylerar med eller tänker på som en konsekvens är
direkt kontakten med döden. Att brösta en 4 för att bli en 100 gubbe kan låta ”tufft,
häftigt, spännande”, för vissa.

Men detta kan även innebära något som profitörerna inte talar om. Nämligen att brösta en 9 mm för att själv bli dödad som hämnd för något man gjort tidigare? Det får de här killarna aldrig höra av de blodtörstiga profitörer som anstiftar mord och som tack vare dessa unga killar, själva slipper ta ansvar för sina egna planer som omsätts i handling.

Att använda sig av barn som ännu inte utvecklat fullt ut ett konsekvenstänk gör att det blir lättare att mörda och dräpa andra människor. Risken att åka fast för de som anstiftat minimeras och risken att detta blir genomfört ökar eftersom de lurade ”skyttarna” ser upp till de som beställt skjutningen. Denna mekanism är oerhört sorglig och samtidigt lika vedervärdig.

Musikvideos som värvningsvapen

Hur lättlurade är då de ungdomar och barn som förmås att begå så pass grova brott som att skjuta någon eller att börja med att hantera narkotika för profitörernas räkning?

Att bara lova att någon ska få bli medlem i ett gäng räcker ju förstås inte. Det måste till något mer än så. Att bara åberopa att man ska brösta en 4 för att bli en 100-gubbe räcker inte.

Man måste visa upp något. Något som kommer att locka barn och unga män in i gäng och den kriminella världen. Detta gör man, många gånger, genom egenproducerade musikvideos. Musik som många gånger är riktigt bra i kombination med texter som lockar och lovar. Budskapet är ofta
enkelt. Se på oss som är med i gäng och klaner. Se vad vi har. Se på våra bilar, pengar, smycken, hus, lägenheter, våra flickvänner, vår gemenskap och hur vi kommer att hantera polis och våra andra fiender.

Inte alltför sällan beskriver man hur och var man kommer att hantera sina motståndare.

På så vis faller många unga för frestelsen att försöka att bli någon. Att bli framgångsrik och ha allt detta som visas upp i musikvideon. 

Ibland beskriver man sig själv som en slags övermänniska, en gudaliknande varelse som finns avtecknad i den svenska lagboken, promenerandes på nämndemännens och domarens arbetsbord i en rättegångssal i en viss Tingsrätt. Man försöker påskina en slags juridisk odödlighet. Man är helt ”odödlig”.

Och på sätt lyckas man visualisera något som många människor drömmer om, trånar efter och vill gärna ha: rikedom, framgång och stjärnstatus. Och detta drömmer många av de barn och killar som till slut värvas in i det kriminella livet.
Vad de inte får se eller höra är att det råder en brutal och hänsynslöst hård konkurrens när det gäller vilka som ska nå toppen och bli så där framgångsrika som musikartisterna beskriver i sina musikvideos.

Verkligheten är lite som i Olympiska spel. Många kvalar om att få tävla, några få uppnår kvalgränsen, kvalificerar sig men endas tre får stå på medaljpallen och vinnaren, kan bara vara en.

Till skillnad från Olympiska spelen är risken att inte lyckas överhängande p.g.a att man kan bli dömd, skadad eller t.o.m. dödad. Men detta kommuniceras inte. Detta upplevs inte förrän det är för sent.


Sammanfattning
Att antalet skjutningar och sprängningar ökade 2019 i hela landet beror på att samspel av flera mekanismer. Pengar, heder, myndigheters aktivitet och ett hänsynslöst utnyttjande av unga som lockas in och ”stylas” om till kriminella. Dessa mekanismer är givetvis inte de enda anledningarna till det som hände 2019. Men de är en kraftigt bidragande orsak.

Man får nog även lägga till en lagstiftning som är föråldrad och inte dimensionerad för den verklighet som råder idag samt föräldrar som förlorat kontrollen av sina tonåringar.

Sakta men säkert mobiliserar sig hela samhället med både myndigheter, de flesta
politiska partier, företagare, föreningar, kyrkor, allmänheten och alla övriga goda
krafterna för att på olika sätt bidra till att göra 2020-talet till ett tryggare och säkrare
samhälle.

När majoriteten är enade och drar åt samma håll kommer de kriminella gängen och
klanerna att ”fly fältet” för att bedriva sina verksamheter någon annan stans. Detta
kommer att ske. Men när, återstår det att se.Jale Poljarevius

Polisintendent
Region Mitt

1 comment

  • Henrik Vilselius

    Tack för bra och informativt inlägg Jarle! Hoppas politikerna läser detta – saft & bullar från samhället har ingen som helst effekt på kriminella klanerna.

Leave a comment

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site. | Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind so eingestellt, dass alle Cookies zugelassen werden, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Bitte klicken Sie auf "Cookies akzeptieren", um die Website weiterhin zu verwenden.

Your cart

×