Brått ble dagliglivet snudd på hodet. Ingen hadde vel sett for seg denne tilstanden da vi
først fikk høre om viruset som herjet i en by "langt" borte i Kina i januar-tider.
Men her sitter vi, i lock down, bare noen uker etterpå.

Men det betyr jo ikke at det slutter å brenne, at biler ikke krasjer, eller at noen ikke blir
utsatt for en ulykke og trenger hjelp! Så hva gjør vi i Brannvesenet for å beskytte
beredskapen og fortsette å løse oppdrag?

Det har i skrivende stund gått 2 uker siden Norge erklærte "unntakstilstand" og stengte
ned alt unntatt kritisk infrastruktur. Også for brannvesenet får det konsekvenser.
Hva som gjøres i hvert enkelt brannvesen er ikke nasjonalt styrt, så jeg kan kun snakke
for min egen avdeling.

Her er noen av tiltakene vi i Vestfold Interkommunale Brannvesen, har gjort:
- Gått fra minimums bemanning på 14stk til max på 17stk på brigaden (3 brannstasjoner
m hhv 4-7-6 mannskaper).

-Brannstasjonene stenges for alle unntatt de som er på vakt, og helt nødvendig
personell. Ledelsen/stab holdes adskilt fra beredskapen.

-Fysisk aktivitet som innebærer kontakt; som fotball og innebandy er ikke tillatt. Vi må
holde avstand i styrkerommet og være nøye med vask av utstyr etter oss.

-Alle oppdrag og øveleser av ikke-kritisk art er stanset.

-Vaktbytte skjer uten kontakt; avtroppende og påtroppende har egne bord og områder
og skal begrense tiden sammen til et minimum. Også å holde avstand innad i laget så
godt det lar seg gjøre.

-Utvidet vask og renhold. Alle kontaktflater som dørhåndtak, bord, stoler, innvedig i
biler, samband osv skal desinfiserer minst 3 ganger daglig.

-Bilene ble i første omgang utstyrt med vernemasker og briller som vi normalt bruker til
skogbrann, samt tynne splashdrakter fra CBRNE bilen vår (Chemical, Biological,
Radioactive, Nuclear, Exploxives) Vi har nå fått inn forsyninger med P3 masker og tynne
overtreksdrakter mer egnet for dette.

-Når vi er ute på oppdrag skal vi begrense kontakt med andre, med mindre liv og helse
står i fare. Ikke sende inn eller eksponere flere enn nødvendige. Holde avstand og ta på
minst mulig!

Alltid bruke PPE (Personal Protective Equipment), engangshansker og desinfeksjon, og
gjennomføre håndvask så snart vi er tilbake på stasjonen. Maske og overtrektsdress
brukes etter kriterier satt i vår egen SOP.

Beredskapskassen som nå er plassert i alle mannskapsbiler inneholder overtreksdrakter, P3 filtermasker, nitril hansker, gule sekker for kontaminert utstyr, rengjørings wipes og desinfeksjon.

-Det er laget en egen SOP (Standard Operasjons Prosedyre) som går i detalj på alt
vedrørende Brannberedskap og Corona. (Per dd ikke offentlig tilgjengelig.)

-110- Alarmsentralen vår, spør alle innringere om de har påvist eller har symptomer på
Corona og melder fra til oss som en del av utvarslingsmeldingen, slik at vi kan
gjennomføre tiltak og ta vurderinger før vi kommer frem.

-Feiere og brannforebyggere har fått opplæring i basale brannmanns-ferdigheter, som
fylling av flasker, rengjøring av utstyr og rulling av brannslanger, samt drift av pumper
og annet utstyr. Dette for å kunne hjelpe og avlaste oss hvis det trengs.
Det er i tillegg diskutert hvorvidt vi bør slå sammen antall vaktdøgn for å redusere antall
vaktbytter. Jeg vet flere av Norges brannvesen har gått over til 3-4 døgn på vakt, og
redusert akiviteten sin betraktelig.

Vi har også en back up plan om å stenge ned den minste stasjonen vår og heller
kraftsamle på hovedstasjonen med tilgjengelige mannskaper.
Men foreløpig ser det heldigvis ut til at vi har klart å bremse grafen av antall smittede og
døde her i Norge.

Per i dag har vi ingen syke eller i karantene i mitt brannvesen. Antall oppdrag har gått
markant ned, og det føles litt som det er stille før stormen.

Vi får håper det varer! Ting snur fort nå om dagen. Men vi må være forberedt på at
denne tilstanden kan vare en stund. Jeg føler ihvertfall at ledelsen vår har vært proaktiv
i sine tiltak, og har tro på at vi klarer å møte tøffere tider om/når dette eskalerer.

Det blir spennende og se om neste innlegg handler om akutt krisetilstand eller om vi er
på vei tilbake til hverdagen igjen. Krysser fingra for det siste, og ønsker dere alle en
virusfri vår i vente!

Personlig verneutstyr; hjelm med briller, P3 filtermaske og nitril hansker.

-May-

2 comments

  • Per Braun

    Intressant inlägg May! Jag fick anstränga mig för att förstå din norska men otroligt intressant blogginlägg.
    Lycka till och vi hoppas på en skön sommar utan kriser.

  • Per Engelbrekt

    Gott kämpat! Ni är de riktiga hjältarna!💗

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site. | Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind so eingestellt, dass alle Cookies zugelassen werden, um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Bitte klicken Sie auf "Cookies akzeptieren", um die Website weiterhin zu verwenden.

Your cart

×